Taş Ocağı İşletmeciliği Nedir?

Taş ocağı, inşaatlarda kullanmak üzere taş ve benzeri minarellerin açık ocak madenciliği yöntemiyle çıkarıldığı açık tipteki madenlere verilen isimdir.

Açık ocak madenciliği;
Açık ocak işletmeciliği, işletilmesi ekonomik olarak uygun bulunan maden yataklarının, mostra verenlerinin doğrudan kazılarak üretilmesi ya da üzerini kaplayan örtü tabakasının alınarak açılması ve sonrasında cevherin üretilmesi şeklinde yapılan işletme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde dünya maden üretiminin yaklaşık %70’i açık işletmecilik yöntemleriyle yapılmaktadır.

Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen isimdir.
Madencilikte ise mostra veren cevherler genellikle yüzey madenciliği yöntemi ile üretilirler.